Dry Needling

Dry needling, soms ook Intramuscular stimulation "IMS" genoemd, is een behandelmethode waarbij met een acupunctuurnaald in verdikkingen van een spier wordt geprikt. De behandeling wordt onder andere toegepast voor de behandeling van een myofasciaal pijnsyndroom, stijfheid en pijn in de spieren.  (bron: wikepedia)
 
Steeds meer patiënten hebben hun eerste kennismaking met acupunctuurnaalden bij een fysiotherapeut (NL) -  kinesitherapeut (BE) en/of osteopaat die pijnlijke punten in spieren wel even meeneemt in de behandeling. Wellicht zelfs zonder dat men er als patiënt om gevraagd heeft of er op voorbereid was.
Men noemt de behandeling van pijnpunten ook wel triggerpuntacupunctuur, myofasciale behandeling, dryneedling of intramusculaire stimulatie (IMS).
Bij Dry Needling kan het gevoel erg intens zijn, vaak heftiger dan het naaldgevoel van ‘gewone’ acupunctuur. Een pijnlijk en strak gevoel in de spier kan 1-2 dagen aanhouden.

Pijnlijke punten in de spieren noemt men in de Chinese geneeskunde Ah-shi punten. Ah-shi betekent, vrij vertaald: ‘daar is het, daar doet het pijn!’
Het behandelen van Ah-shi punten is een techniek die van oudsher, reeds meer dan 3000 jaar,  tot het domein van de acupunctuur behoort en door alle acupuncturisten wordt toegepast.

Een klassiek opgeleide acupuncturist kijkt niet alleen naar de pijnpunten, maar beoordeelt tevens uw algemene energie. Daardoor kan hij inschatten of een triggerpuntbehandeling of Dry Needling verantwoord is en zal kiezen voor een zachtere techniek en ondersteuning van uw energie.
 
Aan de erkende / geregistreerde acupuncturist worden  hoge opleidingseisen gesteld door de beroepsvereningen en het Ministerie van Volksgezondheid (Wet op de Niet-Conventionele Geneeskunde, 1999) , terwijl er geen opleidingsnormen zijn vastgesteld voor de andere groep Dry-Needling-beoefenaars. De kwaliteit van deze behandelaars is voor wat betreft Dry-Needling onduidelijk; ze hebben niet de veel langere , meer gedegen opleiding genoten om veilig met naalden te kunnen werken. (3 jaar versus enkele dagen)
 
Een goede behandeling van pijnklachten omvat veel meer als het simpelweg aanprikken van triggerpoints, oftewel ashipoints.
De acupuncturist doet dit op verantwoorde en veilige wijze en met oog voor meer dan die punten alleen.

 

Terugbetaling: Vraag aan uw acupuncturist naar de modaliteiten qua terugbetalingen. Deze verschillen van mutualiteit en/of polis en/of soort ziekteverzekeraar. Uw acupuncturist kan je zeker objectief informeren en de terugbetaling attesteren.

  • (Bron: Kamer acupunctuur 2012/ADVIES-K2 - 03/07/2012 - Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketern en leefmilieu  http://www.health.belgium.be  )
  • (Bron: website Wettelijk erkende beroepsvereniging EUFOM www.eufom.com )

Acupunctuur (dryneedling) mag niet terugbetaald worden onder een andere nomenclatuur: Er is géén terugbetaling binnen de verplichte ziekteverzekering mogelijk (bvb algemene geneeskunde, kinesitherapie,verpleegkunde, etc)

Een acupunctuur sessie mag door een verstrekker behorende tot één der categorieën zoals ze zijn vermeld in het KB 78 onder de artikelen 2, 21 bis, 21 quater niet geattesteerd en aangerekend worden als een verstrekking van/eigen aan die categorie.

  • Een kinesitherapeut mag geen terugbetaling voorzien binnen  het domein van de kinesitherapie: "K.B. 18.12.2002" (in werking 1.1.2003) § 6. De in § 4 bedoelde technieken verantwoorden een verzekeringstegemoetkoming binnen de volgende perken, 1°zijn met name uitgesloten : acupunctuurverstrekkingen
  • Kamer Osteopathie/2012/advies K-5,09/10/2012,  pagina 3, Niet toegelaten technische handelingen.  De handelingen die niet onder de definitie van de osteopathie vallen zijn verboden (cf. Advies K2); meer bepaald:  - alle doorboringen van de huid met inbegrip van de slijmvliezen met gelijk welk type naalden;
  • Paritaire Commissie/2014/ ADVIES-CP Art. 3 Par. 3- Osteopathie 5, 09/01/2014, pagina 2 : Niet toegelaten technische handelingen .De handelingen die niet onder de definitie van de osteopathie vallen zijn verboden (cf. Advies K2); meer bepaald:  - alle doorboringen van de huid met inbegrip van de slijmvliezen met gelijk welk type naalden;
  • De beroepsvereniging Axxon (kinesitherapeuten) stelt: De uitoefening van dry-needling op voorschrift behoort momenteel niet tot het arsenaal van behandelingsmodaliteiten van de kinesitherapeut en wordt in geen geval als een kinesitherapeutische acte omschreven binnen het bestaande wettelijke beroepskader.
  • 21/03/2017. De Federale Raad voor de Kinesitherapie, stelt in FRK/2017/ADVIES-05, dat Dry Needling momenteel voor kinesitherapeuten als een illegale praktijk wordt beschouwd (onwettige uitoefening van de geneeskunde)

Download hier de praktijkaffiche

Beroepsfederatie Acupunctuur

Wat U als patiënt moet weten ... over dry needling

Acupunctuur is een veilige geneeswijze waarin uw therapeut de mens in zijn totaliteit bekijkt en behandelt.

Dry needling (ook triggerpunt- of myofasciale therapie genoemd) of is een onderdeel van de acupunctuur en kan er daarom moeilijk van losgekoppeld worden. Wanneer men goede resultaten wenst te bekomen, moet men ook de onderliggende oorzaak aanpakken. Daarom wordt dry needling het best toegepast door een erkende acupuncturist. (www.erkendeacupuncturisten.be ) *

Alleen Uw erkende acupuncturist voldoet aan alle voorwaarden om U op een veilige manier met dry needling te behandelen !!!

 


Dry needling is just one form of contemporary acupuncture

& belong to the skills of a "recognized" acupuncturist

The following  six-part mini-video series on Dry needling  vs. Acupuncture  (total 75 minutes in English) are recent interviews of Prof. Guan-Yuan Jin, MD, worldwide renowned acupuncturist. Feel free to comment after each video and forward them to your peers, patients, family and friends to raise public awareness of the notion "Dry needling is just one form of contemporary acupuncture". Because of the breadth and depth of the interviews, they also serve as resources and references for  Western physicians and health professionals to understand the essence of acupuncture.