Onze missie

  • Met de website "therapeutenlijst", wensen wij samen met onze afgestudeerde en/of gecertificeerde cursisten, een antwoord te vinden op de nood aan informatie en doorverwijzing van mensen die op zoek zijn naar een kwaliteitsvolle therapie
  • We willen een flexibele, dynamische en servicegerichte informatietool zijn met een focus op het mededelen van kennis en knowhow binnen de gezondheidszorg
  • We bieden een actieve ondersteuning in de zoektocht van patiënten / klanten, die doelgericht correcte informatie willen
  • Samen met de zorgverleners wordt gewerkt aan de uitbouw van een kwalitatief hoofwaardig zorgaanbod

Opleidingen

Therapeuten moeten garantie krijgen voor goede kwalitatieve opleidingen.
Accreditaties en erkenningen moeten gerant staan voor kwalitatieve en hoogstaande opleidingen en leiden tot certificatie binnen de gezondheidszorg
Er bestaan diverse systemen en modellen van accreditering, en dus is het zo goed als onmogelijk om een algemeen aanvaarde definitie van het concept te geven. Het begrip kan omschreven worden als een proces van formele erkenning van een opleiding (of instelling) door een extern en onafhankelijk organisme.
Het opleidingsinstituut ICZO vzw (www.iczo.eu) wordt door diverse onafhankelijke & externe organisaties gescreend en geaccrediteerd. Beroepsverenigingen en externe audit-organisaties screenen voortdurend de organisatie, de structuur, het docententeam en de inhoud va de diverse cursussen.