Bowen techniek

De Bowen Techniek is een zachte, zeer effectieve, ‘hands-on’ behandelmethode. Het kan gebruikt worden voor een groot aantal verschillende aandoeningen, zowel chronisch als acuut.
De Techniek is gebaseerd op het feit dat het menselijk lichaam erg goed in staat is zichzelf te herstellen en op het principe dat het hele lichaam wordt behandeld, niet alleen het deel waar de pijn of disfunctie zich bevindt (holistische benadering). Bowen gebruikt zowel de westerse wetenschappelijke benadering betreffende anatomie en fysiologie, als ook de oosterse traditie betreffende energie.
 
De Bowen Techniek kan gedaan worden door lichte kleding. Er komen geen ‘harde’ technieken aan te pas, geen massage, geen olie, geen diepe langdurige druk of fricties en er wordt geen electrische apparatuur gebruikt. Het kan worden gebruikt als een nieuwe modaliteit naast de bestaande en bekende modaliteiten.
De therapeut gebruikt zaachte drukop specifieken punten en maakt dan een rollende beweging over het weefsel (meestal over een spier).  Deze rollende beweging leidt tot een signaal naar de hersenen die er dan op alert gemaakt worden dat er een probleem of disfunctie is en actie kan ondernemen om de balanste herstellen.
 
De mens en zijn/haar lichaam, geest en ziel is heel goed in staat zichzelf te herstellen en die balans te hervinden, wat Bowen doet is daarvoor de juiste voorwaarden scheppen, als het ware ‘De sleutel omdraaien’ zodat de mens door de deur kan op weg naar balans. Dit wordt bereikt door te werken via fascia en de zenuwbanen, maar ook door te werken met energie.

 

 

Terugbetaling: onder bepaalde voorwaarden is er  mogelijks een (gedeeltelijke) terugbetaling, afhankelijk van uw mutualiteit en/of polis en/of ziekteverzekeraar. Uw therapeut kan je zeker objectief informeren. Je kan ook de website consulteren van uw mutualiteit / ziekteverzekering.
 
(Bron: ICZO vzw - Anneke Loode)