Dorn therapie & Breuss massage

DORN-metode en BREUSS-massage
 
De Dornmethode is  voor het eerst in de jaren ‘70 van de vorige eeuw beschreven en is een methode waarbij men klachten die voortkomen uit scheefstand of voorkeurshouding, oplost door de stand van  het lichaam te corrigeren vanaf de onderste spronggewrichten tot en met de kaken.
Aansluitend wordt vaak de Breuss-massage gegeven waarbij de wervels verder gericht en gevoed worden.
Men komt minimaal 3 x bij een Dorn-therapeute in een maand tijd, en leert dagelijks te oefenen om zichzelf gecorrigeerd te houden.
 
 
Therapeuten
De therapeuten die Dorn en Breuss beoefenen hebben kennis van massagetechnieken of kinesie of lzijn lichaamsgericht therapeut. De methode is in twee dagen te leren  en veel oefenen en ervaring opdoen geeft een goede DORN-therapeut.
 
Terugbetaling: onder bepaalde voorwaarden is er  mogelijks een (gedeeltelijke) terugbetaling, afhankelijk van uw mutualiteit en/of polis en/of ziekteverzekeraar. Uw therapeut kan je zeker objectief informeren. Je kan ook de website consulteren van uw mutualiteit / ziekteverzekering
 
(Bron: ICZO vzw - Marjan Heerkens)