Fysiologische kettingen

De fysiologische kettingen zijn circuits gevormd via de anatomische en fysiologische samenhang van het bindweefselskelet met de spieren, gewrichten, viscera, bloedvaten en meningen. Dit alles vertegenwoordigt in ons lichaam continue, anatomische circuits waarlangs de organisatorische krachten zich verspreiden en die aan de basis liggen van het ontstaan van pijn, disfuncties en misvormingen. 
Het is een onderzoeksmethode met als doel de parasitaire spanningszones in dit functionele geheel op te sporen, met andere woorden een logische therapeutische ketting te vinden. Voor een adequate en coherente behandeling is het immers noodzakelijk de rode draad achter het klachtenpatroon van de patiënt te vinden.
 
Het is daarbij en vooral ook een manuele behandelmethode, die de gevonden spanningszones ter hoogte van de verschillende kettingen zal proberen op te heffen met als doel het functioneren en de mobiliteit te verbeteren, het lichaam terug in evenwicht (homeostasis) te brengen en het comfort van de patiënt te verhogen.
De behandeling is eenvoudig, concreet en globaal met als finaliteit een maximaal herstel van het normaal fysiologisch functioneren. Dit is noodzakelijk is voor een optimale gezondheid en een maximaal comfort. 
Het toepassingsgebied behelst zowel het musculoskeletale als de abdomino-pelveale, thoracale en craniale caviteiten.
 
Terugbetaling: onder bepaalde voorwaarden is er  mogelijks een (gedeeltelijke) terugbetaling, afhankelijk van uw mutualiteit en/of polis en/of ziekteverzekeraar. Uw therapeut kan je zeker objectief informeren. Je kan ook de website consulteren van uw mutualiteit / ziekteverzekering. Vraag zeker na bij uw kinesitherepeut / fysiotherapeut