Moderne orthopedische geneeskunde - Cyriax

Cyriax (Orthopedische Geneeskunde) is een diagnostisch systeem dat is ontwikkeld door de Londense orthopedisch chirurg James Cyriax (1904–1985). Hij ontwikkelde een nieuwe wijze voor het onderzoeken van het bewegingsapparaat, waarmee zeer nauwkeurig diverse orthopedische, neurologische en reumatologische aandoeningen kunnen worden vastgesteld.
Hetis een onderzoeksmethode naar de functionele paraatheid van je verschillende gewrichten. Hiertoe behoren je spieren, je pezen, je ligamenten, je gewrichts- en kruisbanden, je slijmbeurzen, je gewrichtskapsel, je synoviaweefsel, je periost en je meniscus.
 
Deze geheel nieuwe denkwijze bleek uiteindelijk de basis te worden voor de huidige klinische diagnostiek. Het omvat het onderzoek en de behandeling van aandoeningen die in principe niet voor operatieve behandeling in aanmerking komen.
Kenmerkend voor de orthopedische geneeskunde is de systematiek van het klinisch onderzoek dat iedere keer consequent op dezelfde manier wordt uitgevoerd, waardoor een heldere diagnose wordt verkregen.
 
Na het grondig gewrichtsonderzoek, wordt je letsel via diepe, dwarse fricties voorzien van een goede bloeddoorstroming. Je bloed bevat enerzijds de nodige voedingsstoffen en anderzijds is het een ideaal vervoermiddel om je afvalstoffen mee te nemen. Deze beide factoren helpen je genezingsproces bevorderen.
 
De manipulaties aan de wervelkolom zijn m.n. gericht op het vrij maken van  blokkades. Langdurig aanwezige blokkades zijn vaak het gevolg van onjuist bewegen en vormen daarmee een belemmering voor herstel. De behandeling van acute blokkades (spit) geeft vaak een snelle terugkeer van functie.
De manipulatie wordt veelal gevolgd door oefentherapie om herhaling te voorkomen.
 
Voornamelijk de diepe dwarse fricties als behandeling voor spier- en peesletsel zijn bij de meeste sporters goed gekend.
Deze methode heeft zijn therapeutisch nut wanneer:
  • Je een gewrichtletsels hebt zoals een verstuiking, een meniscusletsels, een ontwrichting, een pees- en gewrichtsontsteking, een luxatie en/of artrose.
  • Je een spierletsels hebt zoals een scheur, een verrekking, een verkramping of een peesontsteking.

Terugbetaling: onder bepaalde voorwaarden is er  mogelijks een (gedeeltelijke) terugbetaling, afhankelijk van uw mutualiteit en/of polis en/of ziekteverzekeraar. Uw therapeut kan je zeker objectief informeren. Je kan ook de website consulteren van uw mutualiteit / ziekteverzekering Vraag het zeker na bij uw kiesitherapeut / fysiotherapeut