Preventie en post-revalidatie

Er zijn mensen die pijn, vermoeidheid, stress of een rem op hun prestatieniveau ervaren - meestal als gevolg van een verloren geraakte of sterk verminderde bewegingsvrijheid van het lichaam.

Om dat op te lossen zetten we bewegingscoaching in volgens een beweegmethode die gestoeld is op het teruggeven van je maximale bewegingsvrijheid… en dus volledig afstapt van het vastzetten of beperken van je mobiliteit.

Fysieke klachten zijn een reactie op hoe het lichaam zich heeft aangepast aan het dagdagelijkse leven. De houdingen en/of repetitieve bewegingen die we elke dag uitvoeren zoals zitten, wandelen, dragen…. zijn bewegingen waarop ons lichaam zich aanpast. Het gemis aan bewegingsvariatie in onze bewegingsmogelijkheden biedt het lichaam de kans zich hieraan aan te passen. Deze verminderde mogelijkheid leidt vaak tot (over)belasting van dominante zones van het lichaam.

Deze beweegmethode  vertrekt vanuit het principe om het lichaam te leren reageren op beweging (= de capaciteit om een beweging/impact op te vangen en door te geven doorheen het gehele lichaam). De reactie van het lichaam is mogelijk wanneer elk gewricht in het lichaam de bewegingsmogelijkheden kan uitvoeren die het heeft.

(Bron: Klinckaert Jeroen)

Terugbetaling: onder bepaalde voorwaarden is er mogelijks een (gedeeltelijke) terugbetaling, afhankelijk van uw mutualiteit en/of polis en/of ziekteverzekeraar. Uw therapeut kan je zeker objectief informeren. Je kan ook de website consulteren van uw mutualiteit / ziekteverzekering