Revalidatie van de schouder

Schoudergordel:  taping en wetenschappelijk onderbouwde revalidatie door middel van graduele oefentherapie
Let’s make things clear and easy !
 
 
De schoudergordel vormt een belangrijk onderdeel in de zogenaamde ‘kinetische bewegingsketen’. Dit geldt zowel bij sporters en hun typische sportbewegingen, doch evenzeer bij  eenvoudige (repetitieve) bewegingen dewelke deel uitmaken van het dagdagelijkse leven (bijv. tillen).
Schouderproblemen worden heel vaak als complex en moeilijk te vatten bestempeld. Nochtans zijn er heel duidelijke wetenschappelijke argumenten en richtlijnen voorhanden dewelke zowel het lichamelijk onderzoek én hieraan gekoppeld de behandeling kunnen vereenvoudigen.
Door gericht klinisch onderzoek in combinatie met een duidelijk en progressief opgesteld therapieplan kunnen heel wat klachten worden verholpen. Een eerste fundamentele stap hierbij is de patiënt met schouderpijn heel duidelijk te informeren over de oorzaak van de klachten en mede te betrekken in de behandeling ervan. Als tweede stap dient de therapeut te waken over het verdere ‘trainings’proces van zijn patiënt(en) en zal hij/zij meer als ‘coach’ functioneren.
 
(Bron: Vereecken Stijn, UZ Leuven)
 
Deze therapie wordt uitgevoerd door een kinesitherapeut / fysiotherapeut
 
Terugbetaling: onder bepaalde voorwaarden is er  mogelijks een (gedeeltelijke) terugbetaling, afhankelijk van uw mutualiteit en/of polis en/of ziekteverzekeraar. Uw therapeut kan je zeker objectief informeren. Je kan ook de website consulteren van uw mutualiteit / ziekteverzekering