Disclaimer

Algemeen

Op deze site vind je de namen van therapeuten die een certificaat en/of getuigschrift hebben behaald na het volgen van een opleiding – nascholing – bijscholing  bij ICZO vzw.
De ICZO vzw opleidingen / nascholingen / bijscholingen, hebben ieder hun eigen karakter, geschiedenis, accenten en doelgroep.
ICZO vzw garandeert dat de therapeuten een van de genoemde opleidingen hebben gevolgd maar kan geen verantwoordelijkheid dragen voor het vervolgtraject.
ICZO vzw sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden en/ of onvolledigheden in de informatie op deze website. Hoe gebruikers met de aangeboden informatie omgaan is voor eigen rekening.
Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen
De lijsten wordt regelmatig uitgebreid en bijgewerkt.

Keuze

U kunt zelf contact met een therapeut opnemen om te informeren naar de mogelijkheden met betrekking tot een gesprek, een test of observatie, en/of behandeling.
Het kan belangrijk zijn om te informeren naar (specifieke) ervaring, of nascholing. Ook belangrijk is om na te gaan wat er vergoed kan worden, zowel bij de therapeut als bij uw eigen ziektekostenverzekeraar.

Schade

Alle aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen is uitgesloten
Therapeutenlijst.be & ICZO vzw zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan bij de  vernoemde therapeut.
Het uitoefenen van een geneeswijze en/of therapie en/of techniek, aangeleerd door ICZO vzw valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de beoefenaar. ICZO vzw en zijn docenten kunnen onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden.

Auteursrechten

Therapeutenlijst.be & ICZO vzw aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van het krijgen van informatie op deze site.  We kunnen niet garanderen dat de informatie altijd volledig en correct is.  Op geen enkele wijze garanderen we de inhoudelijke kwaliteit of de professionaliteit van de therapeuten die via deze website hun diensten aanbieden.
Deze website kan inhoud of links naar websites van derden en andere partijen bevatten of daar op een andere manier naar verwijzen.  Therapeutenlijst.be & ICZO vzw hebben geen zeggenschap over de inhoud of andere kenmerken van de website of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van welke aard ook als gevolg van het gebruik van deze site en de informatie die er op gepubliceerd wordt.
De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Een bezoeker mag op de website gevonden auteursrechtelijke werken verspreiden of openbaar maken onder voorwaarde van bronvermelding (mijn naam plus verwijzing naar deze website).