Nieuws

Uitoefening van de Homeopathie

06-07-2016

België:

Homeopathie volgens de wetgeving
Volgens de wetgeving wordt elke persoon die geregistreerd is overeenkomstig de kwalificatievoorwaarden in de Koninklijke besluiten van 26 maart 2014 beschouwd als beoefenaar van de homeopathie.
De wetgeving definieert de homeopathie als volgt:
Een therapeutische benadering die bestaat in het, op basis van de individuele symptomen van de patiënt, voorschrijven van een homeopathisch geneesmiddel dat bij een gezonde persoon tijdens het testen van een gedynamiseerd (verdund én gepotentieerd) basisproduct/geneesmiddel gelijkende symptomen veroorzaakt heeft volgens het principe “similia similibus curentur” ofwel “het gelijke met het gelijkende genezen”;

  • Geneesheren zijn gemachtigd om de homeopathie uit te oefenen binnen de perken van hun bevoegdheden overeenkomstig het koninklijk besluit nr. 78 en mits naleving van de medische deontologiecode en voor die indicaties waarvoor de werking aangetoond is volgens de EBM (Evidence Based Medicine, geneeskunde gebaseerd op bewijzen);
  • Tandartsen zijn gemachtigd om de homeopathie uit te oefenen binnen de perken van hun bevoegdheden overeenkomstig het koninklijk besluit nr. 78 (mits zij zich beperken tot zorgverstrekkingen in de mond van de patiënten) en voor die indicaties waarvoor de werking aangetoond is volgens de EBM;
  • Vroedvrouwen zijn gemachtigd de homeopathie uit te oefenen binnen de perken van hun bevoegdheden overeenkomstig het koninklijk besluit nr. 78 en voor die indicaties waarvoor de werking aangetoond is volgens de EBM;

(Bron: Federale Overheidsdienst Volksgezondheid)