De Backker Ingrid

Informatie

  • Revalidatie bovenste lidmaat

Specificaties

Basisopleiding Kinesitherapie
Kwalificerende opleiding Deep Tissue

Contact informatie