Deep Tissue Technieken

Veel spierspanningen en spierproblemen blijven hun spanning houden ondanks therapie. Ze blijven therapieresistent. En ondanks dat je de oorzaak zou wegnemen, door de chroniciteit van de klachten gaan de gevolgen, je spieren, een eigen leven leiden. Dus ook je gevolgen moet je aanpakken.
Spieren zijn sterke biochemische fabrieken. Je lichaam heeft er dus alle belang bij dat je spiersysteem optimaal werkt. Zowel articulair, spijsvertering, hormonaal, ...

De Deep Tissue Technieken DTT

Om de vicieuze cirkel te doorbreken gaan we de spanningspunten gaan behandelen en de spier gaan her programmeren.
Cellen met slechte celwanden vervangen door cellen met sterke celwanden.
Dit gebeurt door intens te werken op de spieren. De kinetische energie in de kuiten wordt hersteld, paravertebrale spieren worden sterk aangepakt wegens de sterke link met het viscerale, hoog cervicale musculatuur wegens de sterke link wegens met hersenen en emoties.

DTT wordt bij aanvang eerder als pijnlijk ervaren omdat men diep in de pijnlijke verklevingen gaat werken, veel dieper dan men met de handen kan masseren. Na enkele sessies is de toepassing ervan veel beter te verdragen. Omdat de verkleefde vezels definitief losgetrokken en verbroken worden dient men ook rekening te houden met volgende bijwerkingen:

  • Vermoeidheid, slaperigheid: dit heeft te maken met het vrijkomen van afvalstoffen uit de myogelosen.
  • Blauwe plekken: dit is soms onvermijdelijk omdat de verkleefde vezels letterlijk stuk gewreven moeten worden. Het gaat meestal om zeer lichte hematomen, gelig van kleur, ze trekken snel weg en zijn niet schadelijk.
  • Stramme spieren 1 à 2 dagen na de behandeling.

Tegenover deze bijwerkingen staat wel dat DDT erg efficiënt zijn en vrij snel een definitief resultaat geeft. Omdat DDT  de oorzaak van de klachten aanpakt is het resultaat vaak blijvend, ook indien de klachten reeds jarenlang aanwezig waren. Een jarenlange vicieuze cirkel van chronische pijn, spierspanningen en bewegingsbeperking kan op deze manier doorbroken worden

Ook wordt er sterk gewerkt in de viscera. Viscera houdt veel bindweefelspanning vast.

Er wordt gewerkt op het musculaire systeem als op het bindweefselsysteem. Nieuwe neurowetenschappen hebben aangetoond dat het bindweefselsysteem veel spanning vasthoudt.

(Bron: ICZO vzw, Tom De Prest)

Terugbetaling: onder bepaalde voorwaarden is er  mogelijks een (gedeeltelijke) terugbetaling, afhankelijk van uw mutualiteit en/of polis en/of ziekteverzekeraar. Uw therapeut kan je zeker objectief informeren. Je kan ook de website consulteren van uw mutualiteit / ziekteverzekering