Logopedist

Logopedisten bieden preventie, zorg, training en advies met betrekking tot de primaire mondfuncties (zuigen, slikken en kauwen), het gehoor, de stem, de taal en de spraak. Logopedische interventie is gericht op communicatie (begrip en productie van gesproken en geschreven taal maar ook ondersteunende communicatie) en eten en drinken in de verschillende te onderscheiden fases. Hij/Zij heeft hiervoor minstens een diploma van een professionele bachelor of een masters’ proef behaald.

(Bon : https://www.health.belgium.be/nl/paramedici)