Cupping

In het begin van de 20ste eeuw is cupping in de vergetelheid geraakt door de opkomst en ontwikkeling van de moderne geneeskunde. Maar cupping is volop terug in de belangstelling.
 
De eerste teksten over cupping zijn gevonden bij de oude Egyptenaren en Chinese artsen. Het wordt over de gehele wereld toegepast van noord tot zuid, van oost tot west.
Cupping therapie is makkelijk toepasbaar, veilig en efficiënt op voorwaarde dat de therapeut voldoende gekwalificeerd is.
 
Principe
Voor cupping worden glazen bollen, plastic cups of siliconecups gebruikt. Door middel van alcohol of pomp wordt een vacuüm gecreëerd. Dit vacuüm heeft effect op de huid, het lymfestelsel, de energie (Qi in Traditionele Chinese Geneeskunde), het bloed, de verdedigende energie (het immuunsysteem) en het zenuwstelsel.
De huid is ons grootste orgaan en elke prikkel t.h.v. de huid zal effect hebben op de interne organen.
Elke manipulatie t.h.v. de huid zal invloed hebben op het bloed en de lymfe.
De Qi stroomt door ons gehele lichaam. Cupping heeft een diepgaand effect op de kwaliteit van de Qi.
Dr. Katase (Japan) constateerde dat de samenstelling van het bloed veranderd was na de cupping. De rode en witte bloedlichamen waren toegenomen en het zuur-base evenwicht was verschoven naar alkalisch of neutraal.
Cupping werkt optimaal bij eliminatie van externe pathogene factoren (wind, kou, vocht, warmte).
Cupping heeft niet alleen effect op de sensibele zenuwen maar ook op het neurovegetatieve systeem.
 
Behandeling
Cupping is zeer eenvoudig toe te passen getuige het feit dat het door leken wordt toegepast over de gehele wereld. Vaak wordt het overgeleverd in families.
Als therapeut zijn we echter genoodzaakt om vóór de behandeling een grondige anamnese af te nemen om een idee te krijgen over de energetische toestand van de patiënt, de leeftijd van de patiënt, medicijngebruik, de oorsprong van de kwaal en of aandoening. Pas dan kunnen we de duur van de cupping en de sterkte van het vacuüm bepalen.
Ook is het van belang om kennis te hebben van de voorzorgsmaatregelen (b.v. niet bij huidletsels of rupturen) en de contra-indicaties (bv. niet op de buik of op de lage rug bij zwangere vrouwen).
Uitleg aan de patiënt wat er gaat gebeuren is noodzakelijk.
 
Toepassing
Cupping heeft een ruim toepassingsgebied.
Het kan aangewend worden bij buikpijn, astma, hoest, bronchitis, ADD en ADHD, rugpijn, bedplassen, griep, constipatie, diarree, dysmenorroe, koorts, hypertensie, groeipijnen, laryngitis, spierpijnen, huidklachten, CVA, facialis parese, moeheid, zwakke constitutie, carpaal tunnel syndroom, sportblessures.....
 
Meerwaarde
 
Deze behandelingstechniek behoort tot de Chinese Gezondheidszorg en wordt dan ook het best én het veiligst toegepast door de acupuncturist of de Tuina therapeut.
Cupping staat al beschreven als een acupunctuurtechniek in de Huangdi Neijing – “The Yellow Emperor's Classic of Medicine in 475-221 voor Chr.”.
Het is zeker géén nieuwe hedendaagse Westerse tecnhiek zoals sommige (kinesi)therapeuten laten uitschijnen.

De effectiviteit en meerwaarde van deze therapie kan alleen gewaarborgd worden door een gediplomeerd acupuncturist of Tuina therapeut.

Therapeuten België