Auriculotherapie

Auriculotherapie is het gebruik van de oorschelp om er met een detectietoestel punten op te vinden die aanduiden waar in het lichaam en welke soort storing zich voordoet. Deze punten kunnen dan met een naald of met andere stimulaties behandeld worden. Het resultaat is dikwijls snel en spectaculair op pijn, maar de behandeling reikt veel verder dan pijnstilling. Vele andere klachten en ook de storingen die er aan de oorzaak van liggen kunnen opgespoord en behandeld worden, met het oog op een blijvend resultaat.
 
De therapeuten hebben
  • Minimum  een vooropleiding: paramedische scholing met kennis van anatomie en fysiopathologie. De therapie kan zelfstandig gebruikt worden of in combinatie met andere praktijken zoals acupunctuur, osteopathie, kinesitherapie, etc.
  • De opleiding steunt op de recentste correcties van de topografie van Dr. Paul Nogier, met inbegrip van het herziene systeem van de drie fasen. Ze wordt afgerond op vier lesdagen, waarbij de veel aandacht gaat naar de individuele praktijktoepassing.

(Bron: ICZO vzw - Bruno Braeckman)

Terugbetaling: onder bepaalde voorwaarden is er  mogelijks een (gedeeltelijke) terugbetaling, afhankelijk van uw mutualiteit en/of polis en/of ziekteverzekeraar. Uw therapeut kan je zeker objectief informeren. Je kan ook de website consulteren van uw mutualiteit / ziekteverzekering.
 
Opleiding: klik hier