Arts

 
Huisarts/Algemene geneesheer
De algemene geneesheer, of ook dokter of huisarts* genoemd, is een arts die gespecialiseerd is in het vakgebied 'generalisme'. Deze arts werkt niet in een ziekenhuis maar wel in de ‘eerstelijnsgezondheidszorg’ en legt eventueel huisbezoeken af. Hij/zij is normaliter het aanspreekpunt voor mensen met gezondheidsproblemen in de ruimste betekenis van het woord. Hij houdt het overzicht over de globale situatie van de patiënt over een langere periode. De huisarts is zo ook de coördinator van alle benodigde zorg voor de patiënt.

Arts-specialist
Een patiënt consulteert een arts-specialist op afspraak. Een afspraak wordt bekomen, hetzij via een doorverwijzing van een huisarts of individuele zorgverlener, hetzij door er rechtstreeks contact mee op te nemen. Artsen-specialisten kunnen ofwel op zelfstandige basis werken, ofwel in een erkende gezondheidszorgvoorziening waaraan ze verbonden zijn, of beide. Artsen-specialisten leggen geen huisbezoeken af.
 
(Bron : https://www.health.belgium.be/nl/geneesheer )