Homeopaat

De homeopaat gebruikt de homeopathie voor de behandeling van de patiënt. Het doel van de homeopathische behandeling is het verkrijgen van een therapeutisch effect op de symptomen én een verhoging van het algemene gezondheidsniveau, door de toediening van een gelijkend, gedynamiseerd en eventueel verdund geneesmiddel om zodoende nevenwerkingen zo klein mogelijk te houden.
 
Voor homeopaten zijn er minimale kwalificatievereisten vastgelegd in het  koninklijk besluit betreffende de uitoefening van de homeopathie. De arts, tandarts of vroedvrouw die de homeopathie wenst te beoefenen, dient te voldoen aan de voorwaarden hierin vastgelegd.
 
Bron: https://www.health.belgium.be/nl/niet-conventionele-praktijken