Verpleegkundige

 
Een verpleegkundige is een persoon die opgeleid is om verpleegkundige taken uit te voeren. Hij/zij is geslaagd in een erkende driejarige voortgezette beroepsopleiding of bacheloropleiding in de verpleegkunde. Het diploma werd geviseerd door de FOD Volksgezondheid.
 
“Onder uitoefening van de verpleegkunde wordt verstaan het vervullen van de volgende activiteiten : het observeren, het herkennen en het vastleggen van de gezondheidsstatus zowel op psychisch, fysisch als sociaal vlak ; het omschrijven van verpleegproblemen; het bijdragen aan de medische diagnose door de arts en aan het uitvoeren van de voorgeschreven behandeling ; het informeren en adviseren van de patiënt en zijn familie ; het voortdurend bijstaan, uitvoeren en helpen uitvoeren van handelingen waardoor de verpleegkundige het behoud, de verbetering en het herstel van de gezondheid van gezonde en zieke personen en groepen beoogt; het verlenen van stervensbegeleiding en begeleiding bij de verwerking van het rouwproces”.
 
In de gezondheidszorgvoorzieningen werkt hij/zij vooral in een multidisciplinair team. Sommige taken voert zij uit in opdracht van de arts of staat de arts bij.
De verpleegkundige tewerkgesteld in de eerstelijns werkt er meestal als zelfstandige of in een groepspraktijk. Hij/zij zal voornamelijk als zorgverlener aan huis de verpleegkundige zorgen verstrekt op voorschrift van de behandelende arts.
 
(bron : https://www.health.belgium.be/nl/verpleegkundige )