Chinese Fytotherapie

Fytotherapie en acupunctuur vormen een belangrijk onderdeel van de TCG (Traditionele Chinese Gezondheidszorg). Kruiden worden reeds eeuwenlang door mensen van alle culturen succesvol ingezet om de gezondheid te bewaren en gezondheidsklachten te voorkomen.
 
De fytotherapie is gebaseerd op een geheel systeem met een eigen fysiologie en diagnostiek (TCG). Een kruid of een kruidenformule heeft een heel eigen energetisch beeld, dat past bij het energetisch beeld van de mens die behandeld wordt. De behandeling kan op maat worden gesneden. Niet alleen het symptoom, maar ook de wortel van het probleem kan worden aangepakt. Dit is een wezenlijk verschil met de meer op de chemische inhoud gerichte, Westerse geneeskunde.
 
De fytotherapie is een essentieel onderdeel van de Chinese gezondheidszorg en dient om een verstoorde balans in het lichaam opnieuw in harmonie te brengen
 
Kruiden zijn belangrijke pijlers in de TCG. Door het samenvoegen van verschillende kruiden kan een kruidenformule worden samengesteld, die op de cliënt is afgestemd. In tegenstelling tot de westerse kruidenkunde, waarvan veel kennis in de loop der eeuwen jammer genoeg verloren is gegaan, heeft de fytotherapiee zich kunnen ontwikkelen tot een volwaardig wetenschappelijk systeem. Door moderne biochemische kennis kunnen deze kruiden nu nog effectiever gebruikt worden.
 
(Bron: ICZO vzw)
 
Terugbetaling: onder bepaalde voorwaarden is er  mogelijks een (gedeeltelijke) terugbetaling, afhankelijk van uw mutualiteit en/of polis en/of ziekteverzekeraar. Uw therapeut kan je zeker objectief informeren. Je kan ook de website consulteren van uw mutualiteit / ziekteverzekering
 
Belangrijk voor de Patiënt: op onderstaande lijst staan alléén de "gediplomeerde"  therapeuten die bij ICZO vzw het volledige opleidingstraject in de fytotherapie hebben gevolgd en tevens ook met vrucht geslaagd zijn in het eindexamen.