Relaxatietherapeut en stressmanagement

 
Gezondheid is het gevolg van psychisch, lichamelijk en sociaal welzijn.  Geest en lichaam staan in ieder mens voortdurend met elkaar in verbinding.  Heel wat klachten ontstaan vanuit een onevenwicht tussen beide aspecten.  Doel van de opleiding is de symptomen waar de patiënt mee te kampen krijgt, te kunnen vertalen en de persoon terug in zijn autonomie te herstellen door te zoeken naar en aanpakken van de werkelijke aanleiding en oorzaak van de klachten.
 
Stress en stress gerelateerde klachten maken steeds meer deel uit van de huidige medische praktijk. Volgens recent onderzoek zou 70% van de problematiek die zich aandient in een courante medische praktijk rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met onze stresshantering.  De druk om te presteren is heel hoog.  Veel mensen zitten op hun tandvlees en het lichaam laat dit op alle mogelijke manieren weten.

Wetenschappelijk onderzoek bevestigt de voorname rol die aanhoudende spanningen en stress spelen bij het tot stand komen en onderhouden van diverse gezondheidsproblemen, zoals vermoeidheid en pijn, musculoskeletale problemen zoals artrose, rug en nekpijn, chronische pijnklachten, hyperventilatie,ademnood,  insomnia, nervositeit, burn-out, thoracale beklemming, …
Relaxatietherapie en stressmanagement zijn een evidence-based onderdeel van de behandeling van deze aandoeningen.

De integratie van deze inzichten en technieken in de medische praktijk heeft nog veel marge tot progressie.


Terugbetaling: onder bepaalde voorwaarden is er mogelijks een (gedeeltelijke) terugbetaling, afhankelijk van uw mutualiteit en/of polis en/of ziekteverzekeraar. Uw therapeut kan je zeker objectief informeren. Je kan ook de website consulteren van uw mutualiteit / ziekteverzekering