Kinesitherapie - Revalidatie van het bovenste lidmaat

Revalidatie van het bovenste lidmaat

Schouderklachten vormen een groot aandeel van de dagdagelijkse zorg binnen diverse zorginstellingen (ziekenhuizen; privaat praktijken; therapiecentra e.d.). Vaak zijn deze klachten zeer invaliderend voor patiënten. We zien en (h)erkennen diverse aandoeningen zoals: frozen shoulders, peesproblemen, instabiele schouders, letsels van het kraakbeen enz. Naast dit invaliderend karakter zijn schouderklachten ook vaak langdurig van aard waardoor de levenskwaliteit van patiënten er op achteruit gaat.
Vanuit de zogenaamde wetenschappelijke literatuur worden zowel manuele therapie als oefentherapie als zeer waardevol beschouwd in de behandeling van schouderpijn. Vaak zijn de resultaten zelfs in die mate bevredigend, dat bijvoorbeeld een operatieve ingreep kan worden uitgesteld of vermeden. Voorwaarde is wel dat de patiënt zeer plichtsbewust en trouw de richtlijnen van de therapeut opvolgt gedurende geruime tijd (binnen deze context spreken we algauw over een 12 tal weken).  Het oefenprogramma dat wordt opgesteld kan in veruit de meeste gevallen gewoon bij de patiënt thuis worden uitgevoerd zonder dat hoogtechnologische apparatuur of dergelijk noodzakelijk is. Het doel van dit oefenprogramma is veelzijdig: pijnvermindering, krachtstoename, stimuleren van de natuurlijke genezing en de beweeglijkheid optimaliseren.
 
De kinesitherapeut: hij is degene die je met kennis van zaken kan begeleiden. Hij geeft je het juiste aantal en de juiste soort oefeningen om je schouder zo beweeglijk mogelijk te houden. Hij kan eveneens bepaalde pijnstillende technieken toepassen
(Bron: Vereecken Stijn, UZ Leuven)