Kinesitherapie - Bewegen en revalidatietraining

Movement in life and sport
Bewegen in het dagelijks leven en in de sport, moet vrij zijn van problemen in de gewrichten, spieren en een efficiënt gebeuren zijn. Alleen dan kan je optimaal presteren in je dagdagelijkse en sport-specifieke vaardigheden. Je “Core Fundamentals” (beweeglijkheid en stabiliteit) moeten functioneel en efficiënt zijn. Daarna kan je “Performance” (kracht en uithouding) gaan trainen en hebben we een solide basis om specifieke “skills” (power, snelheid en flexibiliteits-drills) toe te voegen aan onze training. M.a.w. eerst moet je een zekere competentie hebben om te bewegen, vooraleer je deze kunt opbouwen in capaciteit. Pas dan kan je systemen aanbieden die complexer bewegen mogelijk maken! First Move Well, then Move Fast!
We bekijken het lichaam als een geheel en niet alleen naar de individuele klacht. De bron en de oorzaak van de pijn zijn immers niet altijd hetzelfde. Voorbeeld: je hebt sinds enige tijd rugpijn en na onderzoek blijkt je linker heup stijver en zwakker te zijn. “Improve Movement” is onze filosofie. In training betekent dit “prepare like you play”! We gaan binnen de noden van het dagelijks leven en de specifieke sportactiviteit functioneel gaan bewegen; Wat is er nodig? Wat moet je kunnen, eigen aan je doen en bewegen?
 
Movement Preparation
Een dynamische opwarming is niet alleen een goed om ons klaar te maken voor de behandeling, maar versterkt ook onze balans, evenwicht en focus op wat ons te wachten staat.

Kinesitherapeuten evalueren, isoleren de bron en de oorzaak van de pijn in het gestoord bewegen en gaan deze dysfunctie (bewegingsbeperking of te kort aan controle) herstellen (resetten) om daarna dit hersteld bewegingspatroon te innerveren (versterkte controle), optimaal te laten gebeuren. Correctieve oefeningen worden dan geïntegreerd in de behandeling om zo de capaciteit (kracht en uithouding) te verhogen. De personal coach of wij zelf kunnen dan verder trainen zodat je functioneel bewegen complexer en efficiënter wordt. Isoleren betekent de stijfheid in het gewricht en de controle over de beweging herstellen; beweeglijkheid of elasticiteit kan je herstellen via manuele therapie en gelijkaardige behandelingen zoals “bewegend mobiliseren ”en statisch stretchen. De capaciteit herstellen verwacht een evenwicht in belasting van het lichaam enerzijds en anderzijds; wat kan je zelf aan. In het begin kan je de weke delen (spieren vooral) behandelen met pijn verminderde strategieën en statisch (houden) spierwerk, maar snel en met “power” bewegen is noodzakelijk om de volgende stap te zette naar herstel. Daarom zal kracht en uithouding trainen de basis vormen om tot deze laatste stap te komen. Uiteraard volgt een goede recuperatie of hertstel ervoor dat de volgende training optimaler kan gebeuren. Foam rolling en Active isolated Stretching zijn hier uitstekende hersteltechnieken voor.
 
Pillar Strength
Dit is de dynamische relatie tussen de drie pijlers van de “pillar” en vormen een stabiele basisvorm voor het bewegen. De drie pijlers zijn de schouders, de romp en onze heupen. Dit is de werkelijke schakel, de kinetic link, van het menselijk bewegen. Core stability focust zich meer op wat tussen de rug en buikspieren gebeurt en het diafragma en de bekkenbodemspieren. Het gebruik van de Pilar zorgt voor een nog betere invulling van de kracht en controle van de volledige romp.
(Bron: ICZO vzw, Peter Pollet)