Taping

Wat is taping?

Klassieke (sport)taping is een aanvullende behandelmethode gericht op aandoeningen en problemen van het spier- en gewrichtsstelsel. Taping kan echter nooit een behandelvorm op zich zijn en dient het best te worden gecombineerd met oefentherapie en manuele therapie.
Sport- en andere letsels vragen in de eerste plaats om een correct gestelde diagnose en hieruit voortvloeiend een adequate behandeling waarbij oefen- en manuele therapie in de meerderheid van de gevallen het hoofdaandeel opeisen. Ter aanvulling hierop kan taping wel een belangrijke rol spelen. Een correct aangelegde tape en/of bandage kan immers de gekwetste spieren en gewrichten beschermen zodat deze niet opnieuw hervallen in een nieuwe kwetsuur. Pas wanneer je als patiënt je activiteiten van voor de blessure opnieuw op een pijnloze manier kan uitvoeren kan taping/bandagering opnieuw worden afgebouwd. Het valt echter aan te bevelen of te overwegen functionele oefentherapie en/of blijvende bescherming (bijv. onder de vorm van een brace) te blijven onderhouden en aan te bieden.
Naast klassieke taping bestaat er ook sedert geruime tijd het zogenaamde ‘functional taping concept’. Hierbinnen vallen toepassingen zoals de bekende kinesiotaping, curetaping en vele andere. Het uitgangspunt van deze taping is veel minder ‘mechanisch of beschermend’ van aard, doch veeleer proprioceptief (gericht op houdingsondersteuning, het verbeteren van het evenwichtsgevoel, bewegingskwaliteit en oriëntatie vermogen). Het dient gezegd dat dit concept een sterk commercieel aspect omhelst; doch meer en meer wetenschappelijke studies spreken zich toch ook uit over een positief effect op het vlak van beweging in de brede zin. Daar we bij de klassieke taping vooral over een beschermend en mechanisch effect spreken; kan het functional taping concept een zeer waardevolle toepassing zijn binnen de klassieke revalidatie zelf (oefentherapie en houding). De beide concepten vormen dus een perfecte aanvulling op elkaar. De basis voor het functional taping concept werd in de Japanse chiropraxie ontwikkeld. Doelstelling hierbij was het lichaamseigen herstel in geval van een letsel/blessure te ondersteunen en te versnellen. Voornamelijk in de sportwereld is dit concept heel geliefd en vaak toegepast.

Klassieke taping & functional taping concept

Taping kan worden toegepast bij veel verschillende soorten klachten. Toepassingen van de tape zie je tegenwoordig vooral terug in de sportwereld. Bij klachten aan het bewegingsapparaat wordt de tape vaak ingezet om gewrichten te ondersteunen, of spieren te beïnvloeden om spanningstoename óf juist afname te realiseren.
De tape kan ook gebruikt worden voor vaak geziene klachten en effecten waarbij/waarvoor taping succesvol kan worden toegepast zijn:
  • Spier- en gewrichtsblessures (enkelverzwikking, kniekneuzing, polsverstuiking, …)
  • Verbeteren van vochtcirculatie na een trauma
  • Corrigeren van lichaamshouding en bewegingsrichtingen
  • Algemene overbelasting klachten
  • Verminderen van pijn

 

Definitie

Taping is een bepaalde manier van tapen waarbij je spieren worden ondersteund in hun functie. Er wordt namelijk gedacht dat spieren niet alleen nodig zijn voor beweging, maar ook belangrijk zijn voor lichaamstemperatuur, bloed- en lymfecirculatie.
 
De kinesitherapeut: hij is degene die je met kennis van zaken kan begeleiden en onderlegd is deze op een medisch verantwoorde manier aan te brengen
 
(bron: Vereecken Stijn, Docent ICZO)

 
Terugbetaling: onder bepaalde voorwaarden is er mogelijks een (gedeeltelijke) terugbetaling, afhankelijk van uw mutualiteit en/of polis en/of ziekteverzekeraar. Uw therapeut kan je zeker objectief informeren. Je kan ook de website consulteren van uw mutualiteit / ziekteverzekering en bij uw kinesitherapeut / fysiotherapeut

Therapeuten België


Therapeuten Nederland