Chinese massage bij Kinderen - TuiNa

In China wordt Tuina (uit te spreken als Twie na) al meer dan 2000 jaar toegepast als lichamelijke therapie.
Kindertuina is een massagesysteem waarbij voornamelijk de handjes van de kinderen gemasseerd worden. Door de meeste kinderen wordt deze manier van masseren goed geaccepteerd.
Het verschil tussen TuiNa bij volwassen en kinderen, is alleen dat de meridianen bij kinderen meer aan de oppervlakte liggen, waardoor ze gevoeliger zijn. KinderTuiNa is daarom subtieler. Verder duurt een kinderTuiNa sessie korter, dan deze bij een bij een volwassene. Wel wordt de behandeling bij een kind frequenter gegeven, omdat het opgroeiende kind voortdurend aan verandering onderhevig is
Onderzoek heeft uitgewezen dat massages bij kinderen, waaronder ook KinderTuiNa, belangrijke gezondheidsvoordelen opleveren. Door tijdens de massage druk uit te oefenen op specifieke punten op het lichaam wordt de aanmaak van bepaalde neurotransmitters bevorderd. Het kind wordt minder snel ziek en ontwikkeld zich beter.
Tuina wordt o.a. toegepast bij huilbaby’s, diarree, constipatie, braken, hoesten, verkoudheid, buikpijn, bedplassen, astma, koorts, eczeem en het versterkt het immuunsysteem. De behandeling is veilig en draagt op een natuurlijke manier bij aan de gezondheid van het kind.
 
(bron: Van Laethem Danny)
 
Terugbetaling: onder bepaalde voorwaarden is er mogelijks een (gedeeltelijke) terugbetaling, afhankelijk van uw mutualiteit en/of polis en/of ziekteverzekeraar. Uw therapeut kan je zeker objectief informeren. Je kan ook de website consulteren van uw mutualiteit / ziekteverzekering