Baby Massage

Reeds duizenden jaren masseren moeders hun baby's. Shantala babymassage komt oorspronkelijk uit India. De Franse arts Leboyer (1918 – 2017) observeerde jarenlang baby's en moeders en kwam tot de conclusie dat baby's, naast de westerse hygiëne, ook behoefte hebben aan warmte en geborgenheid zodat ze kunnen opgroeien tot emotioneel evenwichtige mensen. Babymassage (en aanraking in het algemeen) beschouwt hij als een primaire behoefte van de mens.

We wensen het iedereen toe dat na de bevalling de moeder direct een liefdesstroom voelt voor haar baby en ze instinctief aanvoelt wat haar baby nodig heeft. Wellicht vindt die moeder babymassage ook heel fijn om te doen met haar baby.

We merken dat het in de praktijk vaak genuanceerder verloopt: die affectieve band moet nog groeien. Dit kan komen door pijnstillende medicatie waardoor moeder of kind een beetje verdoofd is, scheiding na keizersnede, verblijf van de baby in een couveuse, niet direct een klik tussen moeder en kind. Babymassage is dan een manier om actief verbinding met de baby te maken in het streven naar een liefdevolle relatie. Uiteraard geldt dit ook voor vaders.

 

Welke baby's hebben baat bij babymassage

 • Alle baby's!
 • Baby’s die vaak huilen
 • Baby’s die moeilijk slapen
 • Baby’s die te vroeg geboren zijn
 • Baby’s die met een keizersnede zijn geboren
 • Baby’s met darmkrampen
 • Baby’s die trager groeien
 • Baby’s met lichamelijke of mentale ontwikkelingsvertraging
 • Baby’s die vaak verkouden zijn of problemen hebben met de luchtwegen

Effecten van babymassage

 • Bevordert een veilige hechting
 • Bevordert de slaap
 • Vermindert darmkrampen
 • Stimuleert immuniteit (weerstand tegen ziektes)
 • Stimuleert groei en ontwikkeling

Wat is het belang van een veilige hechting

De mate van hechting ontstaat voor een groot deel in de eerste drie levensjaren. Een veilige hechting komt tot stand wanneer de baby zich fysiek en emotioneel veilig voelt bij zijn/haar verzorgers. Dit leidt bij de baby tot zelfvertrouwen, een diep gevoel dat hij/zij ertoe doet en dat er van hem/haar gehouden wordt. Deze baby's groeien op tot volwassenen met een goed gevoel van eigenwaarde. Zij voelen niet de behoefte om (verbaal of lichamelijk) geweld te gebruiken als reactie op frustraties, die onvermijdelijk zijn in het leven. Zij voelen diep van binnen dat ze waardevol zijn.

Praktisch

Uw therapeut leert u hoe u babymassage bij uw baby kan toepassen. U leert de juiste handgrepen, de juiste druk en van welke soort aandacht uw baby het meeste baat heeft. Ook leert u hoe u babymassage kan integreren in de (dagelijkse) verzorging van uw baby.

Babymassage kan al toegepast worden bij pasgeboren baby's, ook in de couveuse. Er is geen eindleeftijd. Het makkelijkst om met babymassage te starten is voordat uw baby rolt en kruipt.

(Tekst: Sofie De Lille, voor ICZO vzw)


Terugbetaling: onder bepaalde voorwaarden is er mogelijks een (gedeeltelijke) terugbetaling, afhankelijk van uw mutualiteit en/of polis en/of ziekteverzekeraar. Uw therapeut kan je zeker objectief informeren. Je kan ook de website consulteren van uw mutualiteit / ziekteverzekering