Acupuncturist

 

De ACUPUNCTUUR is een techniek die complementair is aan de gezondheidszorg, die historisch gezien onder meer haar oorsprong vindt in de traditionele Chinese Geneeskunde, en waarvan het doel is een therapeutisch effect te bereiken door stimulatie van bepaalde specifieke punten op het menselijk lichaam met behulp van steriele naalden.

 

 
Acupunctuur is een geneeswijze die ongeveer 3500 jaar geleden haar oorsprong kende in China. De oorspronkelijke naam was Zhenjiu wat acupunctuur en moxa betekent. De term acupunctuur is afgeleid van de Latijnse woorden acus (naald) en punctura (steek). Moxa wijst op het opwarmen van punten of zones op de huid.
 
Zhenjiu vormt een onderdeel van de Traditionele Chinese Gezondheidszorg. Het doel van acupunctuur (en moxa) is aandoeningen genezen en voorkomen. Het is een energetische geneeskunde waarbij gestreefd wordt naar evenwicht tussen Yin en Yang. Een ziekte wordt namelijk beschouwd als een verstoring van dit evenwicht. Yin en Yang kan men best vergelijken met de termen materie en energie van de moderne fysica.
Hoewel acupunctuur door het grote publiek nog steeds wordt gezien als een techniek om pijn te verlichten, is het veel meer dan dat. In tegenstelling tot de traditionele Westerse geneeskunde, waar pijn vaak als een klacht op zich wordt beschouwd, wordt er in de Chinese geneeskunde bij elke klacht steeds naar de volledige mens gekeken. Er wordt naar de oorzaak van het probleem gezocht en op deze manier komt men niet slechts tot een tijdelijke maar vaak een blijvende oplossing.

 

Belangrijk voor de Patiënt
Bovenstaand kreeg je uitleg over acupunctuur in het algemeen.
Het is mogelijk dat de acupuncturist zich nog heeft bijgeschoold in onderstaande onderwerpen bij ICZO vzw. Deze bijkomende vaardigheden kunnen dus ook gemeld zijn in hun profiel.
 
 • Dry Needling (eeuwenoude naaldtechniek uit de acupunctuur)
 • Electroacupunctuur (EA)
 • Japanse meridiaan therapie
 • Ondersteuning in de oncologie
 • Ondersteuning bij Burn-out
 • Ondersteuning bij Polyneuropathie
 • Ondersteuning bij psychische klachten
 • Pols- en enkelacupunctuur
 • Schedelacupunctuur
 • Shonishin : Japanse  kinderacupunctuur.
 • SportAcupuncturist - Osteoacupunctuur
 

Terugbetaling: Vraag aan uw acupuncturist naar de modaliteiten qua terugbetalingen. Deze verschillen van mutualiteit en/of polis en/of soort ziekteverzekeraar. Uw acupuncturist kan je zeker objectief informeren.

(Bron: Kamer acupunctuur 2012/ADVIES-K2 - 03/07/2012 - Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketern en leefmilieu  http://www.health.belgium.be  ) (Bron: website Wettelijk erkende beroepsvereniging EUFOM www.eufom.com )

 

Acupunctuur mag niet terugbetaald worden onder een andere nomenclatuur: Er is géén terugbetaling binnen de verplichte ziekteverzekering mogelijk (bvb algemene geneeskunde, kinesitherapie,verpleegkunde, etc)

Een acupunctuur sessie mag door een verstrekker behorende tot één der categorieën zoals ze zijn vermeld in het KB 78 onder de artikelen 2, 21 bis, 21 quater niet geattesteerd en aangerekend worden als een verstrekking van/eigen aan die categorie.

(Bron: Kamer acupunctuur 2012/ADVIES-K5 - 06/11//2012 - Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketern en leefmilieu  http://www.health.belgium.be )

 

Therapeuten België


Therapeuten Nederland