Kinesitherapie - Revalidatie van het onderste lidmaat

Revalidatie van het onderste lidmaat
De bekken/heupgordel vormt samen met het kniegewricht een zeer belangrijk onderdeel in de zogenaamde ‘kinetische bewegingsketen’. Dit geldt zowel bij sporters en hun typische sportbewegingen, doch evenzeer bij  eenvoudige (repetitieve) bewegingen dewelke deel uitmaken van het dagdagelijkse leven (bijv. trappen lopen, springen).
 
Uit ervaring zien we dat ondanks regelmatige sportbeoefening er toch vaak klachten ontstaan ter hoogte van deze regio(‘s), en dit veelal op jonge leeftijd. Klachten worden hierbij vaak uitgelokt door een te veel aan (eenzijdige) belasting ter hoogte van de knie-bekken/heup regio. Anderzijds kunnen klachten ook onstaan door een gebrek aan beweging en de hieraan verbonden nadelen zoals een gebrek aan spierkracht en spiercoördinatie. Zowel in geval van over- of onderbelasting, is het belangrijk om de hoeveelheid belasting wederom in evenwicht te brengen met de (eigen) belastbaarheid van het lichaam én te voorzien in ondersteunende oefentherapie om enerzijds onevenwichten te verhelpen en anderzijds het lichaam weer progressief te laten wennen aan sportdeelname.
 
Problemen ter hoogte van het bekken/heup alsook kniegewricht worden heel vaak als complex en moeilijk te vatten bestempeld. Nochtans zijn er heel duidelijke wetenschappelijke argumenten en richtlijnen voorhanden dewelke zowel het lichamelijk onderzoek én hieraan gekoppeld de behandeling kunnen vereenvoudigen.
 
Door gericht klinisch onderzoek in combinatie met een duidelijk en progressief opgesteld therapieplan kunnen heel wat klachten worden verholpen. Een eerste fundamentele stap hierbij is de (jonge) patiënt met bekken-heup en/of kniepijn heel duidelijk te informeren over de oorzaak van de klachten en mede (inclusief de omgeving) te betrekken in de behandeling ervan. Als tweede stap dient de therapeut te waken over het verdere ‘trainings’proces van zijn patiënt(en) en zal hij/zij meer als ‘coach’ functioneren.
(Bron: Vereecken Stijn, UZ Leuven)